Toplotno tretiranje drveta

Toplotno tretiranje drveta podrazumijeva tretiranje drvenog materijala za pakovanje. Drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu tretira se postupkom tretiranja toplotom (HT), kao fitosanitarnom mjerom, radi uništavanja štetnih organizama.

Postupak tretiranja se sprovodi zagrijavanjem drveta dok se ne postigne minimalna temperatura u sredini elementa od 56 °C i to u trajanju od najmanje 30 minuta.  Ovaj postupak se zove i sterilizacija.

Drveni materijal za pakovanje je drvo ili proizvod izrađen od drveta za pakovanje, učvršćivanje, zaštitu ili podupiranje, odnosno za održavanje pošiljke tokom njenog transporta, a obuhvata: palete, sanduke, kutije, okvire, nosače, pregrade, obloge i druge proizvode.

Sušenje u komori je proces tokom koga se drvo suši u zatvorenoj komori koristeći toplotu ili kontrolu vlažnosti da bi se dostigao željeni sadržaj vlage. Tretiranje je zvanično odobren način uništavanja biljnih štetotičina. Naša oznaka je BA–0038-09. To obilježje je međunarodno priznato i njime se označava drveni materijal za pakovanje koji je tretiran.