Usluge

Dimljenje drveta je tretman pri kome drvo tamni. U zavisnosti od dužine trajanja procesa, moguće je postići širok spektar boja, od sasvim svijetlih, bež tonova do sasvim tamnih, skoro crnih. Pri ovom tretmanu se ne gube mehanička svojstva drveta i ne javlja se škart tokom procesa.

Na ovaj način je moguće prikriti greške drveta koje se javljaju, na primjer diskoloracija (žutilo, plavetnilo drveta, itd).

Opširnije: Dimljenje drveta

Toplotno tretiranje drveta u preduzeću „Delfin Trgotrans“ d.o.o. podrazumijeva tretiranje drvenog materijala za pakovanje. Drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu tretira se postupkom tretiranja toplotom (HT), kao fitosanitarnom mjerom, radi uništavanja štetnih organizama. Postupak tretiranja se sprovodi zagrijavanjem drveta dok se ne postigne minimalna temperatura u sredini elementa od 56 °C i to u trajanju od najmanje 30 minuta.  Ovaj postupak se zove i sterilizacija.

Opširnije: Toplotno tretiranje drveta