Lamell

Eklamell är en produkt som utgör det övre, eller hyvlande, skiktet av flerskiktsgolv. Det är egentligen en tunn skiva som slipas till önskad tjocklek beroende på kundens behov.Standardtjocklekarna som lamellen tillverkas i är 3,2 mm och 4,2 mm.

Denna produkt finns i olika dimensioner och är sorterad i olika klasser.