Drvna sječka (poznata i kao iverje) su sitni komadi drveta. Dobija se usitnjavanjem drvnih ostataka u šumarstvu ili drvoprerađivačkoj industriji. Različitih je veličina i nepravilnog je oblika. Kod njene proizvodnje gotovo da ne postoje ograničenja u smislu stanja, oblika i kvaliteta. Drvna sječka ima mnogo širu primjenu u odnosu na druge drvne biomase.

U preduzeću "Delfin Trgotrans" d.o.o. se koristi za grijanje vlastitih kotlova i za proizvodnju briketa, a višak sječke se isporučuje gradskim toplanama, kao i proizvođačima briketa i peleta. Sječka se proizvodi od tvrdog i mekog drveta.

Sječka je pronašla široku upotrebu, te se koristi:

  • Za proizvodnju peleta;
  • Za proizvodnju briketa;
  • Za zagrijavanje kotlova;
  • Za uređivanje dvorišta;
  • Za uređivanje parkova;
  • Za obasipanje biljaka (najčešće voćke i cvijeće) ;
  • Kao pologa za šetališta.