Drveni briket je izuzetno pogodan energent za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata koji imaju nezavisna grejna tijela ili centralno grijanje sa sopstvenim kotlom na čvrsto gorivo. Takođe, briketi su pogodni za korišćenje u svim vrstama peći (pica peći, pekarske peći), kaminima, roštiljima, mini mljekarama, bilo gdje gdje je potrebno postići visoke temperature sagorijevanjem.
Pini Kay briket je briket osmougaonog oblika, a kroz sredinu ima rupu zbog koje se količina dima smanjuje pri sagorijevanju.

Ovaj proizvod napravljen je od hrastove piljevine koja je presovana i zbijena pod velikim pritiskom i visokom temperaturom što i omogućava da ova vrsta briketa ima jako visoku energetsku vrijednost. Gornja toplotna moć iznosi 5239 kWh/kg ili 18681 kJ/kg, što dovodi do toga da briket održava toplotu, odnosno da sagorijeva čak dva sata. Nakon što sagori iza njega ostaje jako mala količina pepela (oko 1%). Dimenzije jednog komada su 63/68*265 milimetara, njegova masa je 1 kilogram, a pakuje se u foliju u pakete od po deset komada. Jedna paleta se sastoji iz 96 paketa, što ukupno iznosi 960 kilograma po paleti. Ukupna vlaga ovog proizvoda je oko 8%, nasipna masa 686 kg/m3, a jedinična gustina 1120 kg/m3.
Pini Kay briket je 100% prirodan, bez ikakvih hemijskih dodataka. Pri sagorijevanju se oslobađa do 100 puta manje štetnih gasova nego kod sagorijevanja uglja. Veoma mala količina lebdećeg pepela, kao i mala količina ostataka poslije sagorijevanja omogućavaju puno lakše čišćenje i održavanje peći. Pepeo koji ostane poslije sagorijevanja briketa potpuno je ekološki i može  se koristiti kao đubrivo za cvijeće, bašte i slično. Manje je zapremine, a veće kalorijske vrijednosti od drveta, što znači da je potreban manji prostor za skladištenje. Ovi briketi su kompaktni i tvrdi poput drveta i ne raspadaju se u transportu ili prilikom korišćenja, ne dolazi lako do oštećenja što znači da nema prašine ili otpada. Brzo se oslobađa toplotna energija, pa se zbog toga može postići željena temperatura mnogo brže u odnosu na ostala čvrsta goriva, a zbog veće gustine i tvrdoće duže i jače gore, te pri sagorijevanju mnogo duže drže svoj prvobitni oblik i time ne zagušuju vatru.

  • 1 paket = 10 komada = 10 kilograma
  • Pogodan za sve vrste peći
  • Jako visoka energetska vrijednost
  • Sagorijeva čak dva sata
  • 100% prirodan proizvod (eko-proizvod)
  • Oslobađa jako malu količinu pepela
  • Zahtjeva malo prostora za skladištenj